Tack för attt jag får luft

Oavsett storlek på sin skog så kräver den alltid arbete. Under långa perioder behövs inte något arbete, medan man vid andra tillfällen behöver göra stora insatser. Insekter kan orsaka angrepp som kräver snabba åtgärder, oväder kan orsaka skada men oftast är det den naturliga förändringen i skogen som måste hanteras, vilket i sig innebär en hel del arbetstimmar. Men det är ju just detta som är tjusningen med att ha en  egen skog - du är med och landskapsvårdar och skapar en skog som just du trivs i och kommer använda under flera generationer.
 
För vår del är det en mosaikpräglad bild som vår skog uppvisar, med blandning av orörda ytor, äldre tallbestånd, väl beskogad granmark men också många ytor av fina blandskogar i flera åldrar, där små bäckar genomkorsar marken. Skogen har ett stort antal fåglar under sommarhalvåret och under årets alla dagar ser man både tjäder och orre. Älg och rådjur är stationära djur och inte sällan rör sig både lo och varg i området. Räv är ofta och hälsar på, en av dem är särskilt nyfiken och rör sig hemtamt mellan gårdarna i tro att det kanske finns någon fin liten höna, men utan någon tur, eftersom ingen har höns. De senaste åren har vi allt oftare också fått se spår efter grisar, dvs vildsvin, men än så länge inte i någon större omfattning.
 
En av skogens ytor, en ca 3 ha stor ungskog, har utvecklats mycket väl sedan vi avverkade den kring 2004, med plantering året efter. Den är med andra ord nu ca 15 år och växer på en relativt fuktig miljö där berggrunden stiger upp i små kullar här och var. Beståndet har nu växt till ca 4-6 m i höjd, och är mycket tät, med stort uppslag av glasbjörk, blandat med planterad gran av typen Saleby. Självföryngrad tall finns också i relativt stor omfattning, vilket vi också alltid strävar efter.
 
Under årethar vi påbörjat arbetet med att röja detta bestånd, ett härligt fysiskt arbete där man tydligt ser effekten av sin insats, och det är som om skogen vill säga "Tack, tack för att jag får luft". Större delen av ytan är så tät att det är svårt att ta sig igenom, men det har det å andra sidan också varit för våra fyrfotade vänner rådjur och älg. Det har gjort att träden, framför allt björk, rönn och tall, har klarat sig bra från att bli nedbetad. Vi har med andra ord valt att vänta med röjningsarbetet tills vi får upp skogen på så pass hör höjd att även älgen får svårt att toppbeta ungskogen.
 
För närvarande har vi gjort klar ca hälften av området, och vi är mycket nöjda med resultatet. Till våren gör vi klart resten, ett fortsatt arbetet under höst och vinter ökar risken för snöskador. Nu är den röjda delen en fin blandskog med stort inslag av löv, främst björk. Men vi sparar också alla rönnträd, som är ett mycket värdefullt träd för både tjur och fåglar. De björkar som står kvar, passar vi samtidigt på att putsa till så att de som har utskottgrenar, dubbelstammar etc också har möjlighet att få raka och fina björkar. Just glasbjörk är efterfrågad för sin hårda och tåliga ved, och passar bra inom finsnickeri. Den växer inte lika snabbt som vårtbjörken men har i gengäld högre densitet. Björkskog är enligt mitt tycke den vackraste skogen under våren, då björklöven har slagit ut till små musöron, ljust gröna och fyllda av klorofyll.
 
Här nedan är två bilder med ca 7-8 års mellanrum, där bild två också tydligt visar efter röjning.
Det är viktigt att ge björkkronor utrymme att växa, inom några år har beståndet slutit sig, och då är det dags att röja/gallra igen, men då är det ett betydligt färre antal som tas bort, och inga granar eller tallar. De har istället i lugn och ro fått möjlighet att växa sig både starka och långa, och tack vare konkurrens från björk och andra lövträd, fått en rak och jämn stam samtidigt som grenarna är tunna med långt avstånd mellan grenvarven.
Här finns alla förutsättningar för att få en fin blandskog där man får njuta av såväl löv som barrträd i fin harmoni. Dessutom får man möjlighet att på sikt göra uttag i flera olika steg, först björk, därefter gran för att till sist avverka tall. Den svenska skogen är fantastisk!
 
 
Storskogen omkring 2008                                           Storskogen våren 2017
 

RSS 2.0