Kapellet - Ett projekt värt en egen blogg!

Vad vore livet utan projekt?

Jo, jag vet, jag är i mångt och mycket en projekt människa. Och som sådan har jag dragit igång ännu ett projekt i Bäckegruvan. Vi har nu påbörjat renoveringen av vårt gamla kapell.

Kapellet i Bäckegruvan har tillhört Ramsbergs Baptistförsamling, som senare gick upp i Lindesbergs Baptistkyrka. Kapllet byggdes redan 1914 och församlingens ordförande och starke man var vid den tidpunkten min pappas morfar Gustav Berggren. Ramsbergs Baptistförsmling startades redan på 1880-talet och med tiden kom kapellet att bli en viktig knutpunkt för folket i dessa byggder. Men efter att församlingens sista möte hölls i slutet av 70-talet, har kappelet fört en tynande tillvarao. Visst har den under några år fungerat som sommarstuga åt en familj, men inte mycket mer. Sedan vår familj fick möjlighet att ta den i sin omvårdnad, har vi själva använt lägenheten som extrastuga när vi har varit samlade flera familjer. Med tre bröder Gunnarsson och 11 barnbarn blev dessa extra utrymmen en bra lösning för att alla skulle få rum. Eller som vid pappas 70-års firande, då vi hade möjlighet att ha kapellet som till vårt förfogande då släkt och vänner var med. Men som flera av er säkert har läst i min blogg, har vi de senaste tre åren haft friluftsgudstjänst utanför kapellet, och avslutad mötet med bl a kaffe och bildvisning i kapellet. Så visst används kapellet även nu förtiden. Och det vill vi fortsätta med.

Men som ni alla vet så behöver man ständigt underhålla hus, även om det enbart är som sommarstuga. Med jämna mellanrum målade vi om kapellet och fixade taket med mera, men det var inte tillräckligt. Det är nödvändigt att man ständigt underhåller, och framför allt att man ofta använder det.

Dessvärre har södersidan genom åren blivit hårt ansatt av både regn, vind och sol. Det har inneburit att delar av syllen blirivt förstörd, samtidigt som den liggande bergslagspanelen torkat ut och väggen har därför blivit mycket dåligt. Vi tog därför beslutet att påbörja renoveringen av vårt "kära gamla kapell". I samarbete med länsstyrelsen i Örebro, genomför vi nu under hösten byte av syll och panel, och till vår hjälp kommer vi också använda en lokal snickare som med stor yrkesskicklighet och kunskap vet hur man renoverar gamla hus, vilket betyder mycket för detta projekt.

Projektet kommer att genomföras i tre steg:
1. Byte av syll på söderväggen. Det innebär att vi byter stora delar av syllen som är på kapell lokalens södra vägg.
2. Byte av syll på lägenheten. Även denna del måste bytas, och faktum är att  den genom åren har blivit så dålig att trapphuset till lägenheten till och med har sjunkt flera centimeter. Innan vi därför kan lägga dit ny syll, måste vi höja trapphuset med hjälp av domkraft för att få det i rätt läge (eller så nära som möjligt).
3. Byte av panel. Denna del är omfattande och innebär att den gamla bergslagspanelen på södersidan av kapelldelen samt lägenheten (trapphuset) ska bytas mot ny, dessutom byter vi panelen på större delen av de väggar som vätter mot öster. Innan vi kan sätta dit ny panel måste vi ta bort den gamla, och förhoppningsvis kan vi behålla mycket av den gamla isoleringen, vilket förutsätter att tjärpappen inte blir skadad när vi tar bortpanelen.

Innan vi kan gå igång var det viktigt att veta hur det såg ut. Vi tog därför bort nedersta två till tre plankerna och undersökte syllen samt hur väggen bakom panelen såg ut. Dessutom insåg vi att den gjutna trappan till trapphuset (lägenheten) var en av orsakerna till att syllen på trapphuset i stort sett helt var borta. Därför tog vi beslutet att helt knacka bort trappan, för att senare ersätta den med en trappa helt i trä, som det från början var.

Vidare behövde vi sätta upp två olika byggställningar, och även skydda den ena med presenning, så att både arbetare och vägg är skyddad från regn.

Här följer nu ett antal bilder som tydligt visar vad vi har gjort. Ni kommer att få följa detta projekt med ny information och nya bilder efter varje gång som vi varit uppe.

Ha det bra alla!

/ Sven-Ove

Här har vi kapellets södra sida, där vi satt upp byggnadsställning och skyddande presenning.

Samma sida av kapellet, och här ser man även trapphuset till lägenheten. Samma trapphus som har satt sig med ca fem cm.

Allt är nu klart för att börja byta syll och panel. Känns otroligt bra.

Nu har vi tagit bort den gjutna yttertrappan,som delvis var en orsakerna till att syllen till trapphuset blev så dålig.

En tung, gjuten trappa som vi fick bort tack vare den välsignade traktorn - BM Volvo 350.

Även källaren som är under trapphuset har blivit illa åtgången. Trossbotten och isoleringen har vi varit tvungna att ta bort, och bjälklaget ska bytas mot nya, när väl syllen är på plats.

Ola tittar in i källaren som ligger under trapphuset

RSS 2.0